Als ondernemer heb je te maken met klanten. Om ervoor te zorgen dat je bedrijf financieel gezond blijft en jij kunt doorgaan met ondernemen is het zaak dat je klanten tijdig betalen. Als zij hierin in gebreke blijven kun je een incassobureau Eindhoven inschakelen om de achterstallige rekeningen te laten betalen. 

Openstaande rekeningen alsnog betaald

Incassobureau BMK kan ervoor zorgen dat de rekeningen alsnog betaald worden. Als je doorgeeft dat je te maken hebt met een debiteur die nog rekeningen open heeft staan starten zij een minnelijke incasso. Dit betekent dat ze de debiteur in kwestie benaderen met het verzoek zo snel mogelijk te betalen. In de praktijk blijkt nogal eens dat een rekening gewoon vergeten is of onder op de stapel beland is waardoor het betalen erbij ingeschoten is. Als de debiteur een incasso ontvangt wordt de openstaande rekening dan in de meeste gevallen ook snel betaald. 

Verdere stappen ondernemen

Wordt er niet betaald? Dan kan het incassobureau verdere stappen ondernemen en overgaan tot het versturen van een gerechtelijke incasso. De meeste bedrijven zullen het niet zover laten komen maar het komt wel voor in de praktijk. Er wordt wel gekeken of het realistisch is dat de debiteur binnen korte termijn betaalt. Wordt er niet betaald dan kan dit ook betekenen dat de debiteur simpelweg het geld daarvoor niet heeft. Omdat er wel diensten of goederen geleverd zijn is betaling niet meer dan normaal maar indien nodig kan er gekeken worden of er een betalingsregeling getroffen kan worden.