Op het moment hebben veel kinderen last van de onderwijsachterstanden die zijn gekomen door de corona crisis en de leraren tekort. Dit zie je vaak terug in de dingen die ze nog lastig vinden. Zo kunnen ze misschien minder goed lezen, schrijven en rekenen dan wat van hun wordt verwacht. Dit is zowel frustrerend voor het kind als voor de ouder en leerkrachten. Wanneer die achterstand er eenmaal is, moet er namelijk hard gewerkt worden om deze weer in te halen. Omdat heel Nederland er op het moment mee kampt, is het belangrijk dat hier een goed schoolplan voor komt.

Begin bij de docenten

De onderwijsachterstanden zouden  waarschijnlijk een stuk minder zijn geweest als er genoeg docenten waren. Hierdoor is het belangrijk om vanaf het begin te kijken. Het is dus belangrijk om het beroep docent aantrekkelijker te maken. Maar alleen maar aantrekkelijker maken is niet genoeg. Het is ook belangrijk dat je goed opgeleide mensen hebt, die weten hoe ze leerlingen kunnen stimuleren en leren. Wanneer dit niet het geval is, zie je dit ook terug bij de leerlingen. Dit houdt in dat de leerkrachten die er zijn, ook zelf af en toe nog de schoolbanken in moeten gaan. Dit allemaal om het onderwijs te verbeteren.

Verander je schoolplan

Wanneer de docenten up-to-date zijn, kan ook het schoolplan verandert worden. Elk jaar komen er namelijk nieuwe methodes bij. De ene methode werkt voor de ene school beter dan de ander. Wanneer je merkt dat de methoden die je had niet meer werkt zoals die zou moeten doen, dan wordt het tijd om te kijken naar een nieuwe methoden. juist voor de onderwijsachterstanden is het belangrijk dat er een apart schoolplan komt. Dit om de leerlingen die het extra zwaar hebben een extra handje te helpen. Op deze manier kunnen ook hun uiteindelijk weer op de juiste niveau komen.